ZARZĄD GŁÓWNY
Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
WROCŁAW

Najnowszy numer "Na Rubieży" 144/2016

SPIS TREŚCI NUMERU 144:
 
AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
POSĄGI LWÓW Z CMENTARZA ORLĄT WE LWOWIE POWRÓCIŁY NA SWOJE HISTORYCZNE MIEJSCE 1
Michał Siekierka PIERWSZA WIZYTA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY NA UKRAINIE 2
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski WIERNI PARAFII ŚW. ANTONIEGO WE LWOWIE PROSZĄ O POMOC
PREZYDENTA ANDRZEJA DUDĘ 3
Antoni Mariański TO NIE SKARGA TO REALIA 5
Bohdan Piętka UKRAINA CZCI SPRAWCÓW RZEZI HUMAŃSKIEJ 7
Antoni Mariański ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE „NASZEGO SŁOWA” 12
FINANSUJEMY BANDEROWCÓW? KOLEJNE PRZYKŁADY NA GLORYFIKACJĘ ZBRODNIAŻY Z UPA NA UKRAINIE 13
WITOLD WASZCZYKOWSKI DLA KRESÓW.PL: NIE DOSTRZEGAM GLORYFIKOWANIA BANDERYZMU
NA DZISIEJSZEJ UKRAINIE 14
APEL DO KRESOWIAN 15
POLEMIKI I KOMENTARZE
Aleksander Szycht EKSPERT: MNIEJSZOŚCI TRZYMAJĄ POLSKĘ ZA GARDŁO JAK SYCYLIJSKA MAFIA 16
Adam Śmiech BARDZO SMUTNA ROCZNICA 24
Krzysztof Bulzacki SŁUGA DIABŁA 26
Bożena Ratter KTO POWINIEN PRZYBLIŻYĆ POLSKIEJ PUBLICZNOŚCI LOSY UKRAINY XX WIEKU 26
Waldemar Łysiak UKRAINIADA 2 34
UKRAIŃSKI IPN OBRAŻA POLSKĘ WALCZĄCĄ 35
KULTURA
Karolina Karpa DZIEJE ZBIORÓW ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH 36
Janina Johnson MIESZKOWE SWATY 38
LUDOBÓJSTWO - GRABIEŻ - ZNISZCZENIA
Sławomir Tomasz Roch W STUDNI U SZALUSIA NOGI WYSTAWAŁY WYŻEJ PIERWSZEGO BETONU 39
Monika Śladewska POLICJA UKRAIŃSKA W SŁUŻBIE NIEMIECKIEJ 41
Stanisław Żurek JESIEŃ ZBROCZONA KRWIĄ 44
Michał Siekierka UKRAIŃSKIE ZBRODNIE NA POLAKACH Z LAT 1918 – 1919 50
Zbigniew Żyromski WSPOMNIENIA KRESOWIANINA Z MONASTERZYSK 55
LISTA DARCZYŃCÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ OD 24.09.2015 R. 60
Wkładka Zdjęciowa (29-32)
SPOTKANIE OPŁATKOWE 29-30
ODESZLI: Mjr Adam Kownacki, Krzysztof Bulzacki 31-32
144

Najnowszy numer "Na Rubieży" 143/2016

SPIS TREŚCI NUMERU 143:
AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Michał Siekierka DZIEŃ JEDNOŚCI KRESOWIAN 1
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski BĘDZIE POMNIK OFIAR LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO
PRZEZ UPA. NARESZCIE! 3
Antoni Mariański W HOŁDZIE POMORDOWANYM 4
RONDO KRESÓW WSCHODNICH II RP 5
DZIEŃ LWOWA I KULTURY KRESOWEJ ŚWIDNICA 2015 5
Kazimiera Glogowska-Gosz CZY ZDOŁAMY PRZYWRÓCIĆ PRAWDĘ O POLSCE XX WIEKU?
KONKURS RECYTATORSKI W TYCHACH 10
Aleksander Szycht POLSKA DELEGACJA USŁYSZAŁA ŻĄDANIA TERYTORIALNE! 13
Anna Góral UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE W ŁODZI 25
Józef Wyspiański ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W HANACZOWIE 26
Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński „CUM TACENT, CLAMANT” – KRESOWIANIE Z ŻAR
W HOŁDZIE SPRAWIEDLIWYM UKRAIŃCOM 27
POLEMIKI I KOMENTARZE
Aleksander Szycht
RACJONALNE DOWODY, ŻE POLAKOM ZNÓW GROZI EKSTERMINACJA 33
ZABITO ICH Z HOTELU UKRAINA - DR KACZANOWSKI ANALIZUJE NOWE INFORMACJE
WS. MASAKRY NA MAJDANIE 38
INTERWENCJE
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski APEL O PRZYWRÓCENIE POLSKIEGO OBYWATELSTWA
POLAKOM NA WSCHODZIE 41
LIST DO PREZESA KACZYŃSKIEGO 42
KULTURA
Zbigniew Saganowski CMENTARZE KRESOWE 43
Renata Pomarańska ECHA CIERPIEŃ I BÓLU LUDNOŚCI POLSKIEJ NA KRESACH
W PROZIE S. SROKOWSKIEGO 44
LUDOBÓJSTWO - GRABIEŻ - ZNISZCZENIA
Zygmunt Kwiatkowski WAŁCZ, CIERŃ W SERCU 48
GENOCIDIUM ATROX – LUDOBÓJSTWO OKRUTNE 49
Maria Solińska NIEZAPOMNIANE WSPOMNIENIA Z MOJEJ RODZINNEJ WSI FIRLEJÓW 51
Ivan Katchanovski OUN (B) I NAZISTOWSKIE MASOWE MORDY W LECIE 1941 ROKU 54
Jan Selwa MICHAŁ SIEKIERKA, SS -GALIZIEN. MIĘDZY IDEOLOGIĄ NAZIZMU,
UKRAIŃSKIM NACJONALIZMEM A ZBRODNIAMI 58
143

List do Pana Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego w sprawie odpowiedzi na interpelację nr 384 w sprawie stanowiska MSZ wobec rozwoju kultu OUN-UPA na Ukrainie

Wrocław, 16.02.2016

Szanowny Pan  Minister Spraw Zagranicznych

Witold Waszczykowski

 

Szanowny Panie Ministrze!

Zarząd Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu zapoznał się z treścią odpowiedzi na interpelację nr 384  Pana Posła Roberta Winnickiego w sprawie stanowiska MSZ wobec rozwoju kultu OUN-UPA na Ukrainie.

W pierwszym akapicie, Pani podsekretarz stanu w MSZ wyjaśnia, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych i podległe mu placówki na Ukrainie z największą uwagą śledzą - i gdy jest to konieczne - reagują na wszelkie przejawy antypolskich stereotypów i tendencji nacjonalistycznych, interweniując u stosownych władz ukraińskich.

Fakty są inne, manifestacje uliczne banderowskich bojówek pod sztandarem czarno – czerwonym, podręczniki szkolne gloryfikujące nazistów i ludobójców banderowskich, obsadzanie na stanowiskach  rządowych na Ukrainie, a nawet w Polsce, osób całkowicie utożsamiających się z banderowskimi ludobójcami.

W drugim akapicie mówi się o zainteresowaniu MSZ pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wypowiedziami ukraińskich polityków odwołującymi się do poszukiwania wzorców w przeszłości, w szczególności w tradycji OUN i UPA. „Ze względu na udział wspomnianych formacji w zorganizowanie i przeprowadzenie Zbrodni Wołyńskiej, wszelkie tego typu głosy spotykają się z naszą negatywną oceną, co podnosimy w relacjach ze stroną ukraińską. Informujemy naszych ukraińskich partnerów o nieprzychylnym odbiorze tego typu działań także przez społeczeństwo polskie, dla którego rozdział polsko-ukraińskiej przeszłości z lat II wojny światowej wymaga dokonania ostatecznych ocen.”

Członkowie Stowarzyszenia UOZUN i Rodziny Pomordowanych zrzeszone w Stowarzyszeniu pytają się jaką tradycję ma ludobójcza Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. UPA? To nie ich działania doprowadziły do powstania dzisiejszego państwa ukraińskiego, ale zbieg wydarzeń politycznych po 45 latach od zakończenia II wojny światowej. W założeniach programowo – politycznych tych szowinistów było dokonanie całkowitej eksterminacji ludności polskiej i innej narodowości, od niemowlęcia do starca – państwo bez cudzoziemców – i ten plan był realizowany, począwszy od 1939  do 1947 r., do zakończenia operacji „Wisła”. Dla tych co przeżyli ten okres, te „wyzwoleńcze” formacje kojarzą się wyłącznie z ludobójstwem, grabieżą i pożogą.

Nasze Stowarzyszenie zgromadziło ogromna dokumentację ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Udokumentowaliśmy około 200 tyś ofiar, tylko ludności polskiej, nie licząc Żydów, Ormian, Czechów i ruskojęzycznej., z prokuratorami IPN którzy na podstawie prowadzonych śledztw, potwierdzili i ustalili, że jest to ludobójstwo dokonane na obywatelach państwa polskiego. Stowarzyszenie pyta się, jakiej ostatecznej oceny wymaga okres II wojny światowej?

W trzecim akapicie poruszono kwestię uchwalenia przez Radę Najwyższą Ukrainy ustawy O statusie prawnym i uczczeniu pamięci uczestników walk o niezależność Ukrainy w XX wieku. W tym miejscu pytamy – jakich uczestników i jakich walk? Tych z policji ukraińskiej, Nachtigalu, Roland, SS Galizien, obozów koncentracyjnych, Straży Przemysłowej i administracji, bo oni wszyscy stali na czele urzędów faszystowskich.   Przecież to byli przeciwnicy koalicji antyhitlerowskiej. To kuriozum, by takich „bohaterów” i bandytów z OUN i tzw. UPA, w nowym, demokratycznym państwie ukraińskim,  bo byłaby to obraza, za którą można pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Po tej ustawie, znane są nam przypadki, że ukraińskie służby graniczne nie wpuszczały Polaków na Ukrainę.

W czwartym akapicie podkreśla się rolę świadomości historycznej Ukraińców, szczególnie z centralnej i wschodniej części kraju, „odwoływanie się do tradycji UPA jest związane z upowszechnianiem wiedzy o działaniach UPA, jako jedynej antysowieckiej partyzantki w ZSRR po II wojnie światowej. Przy czym jednak, wiedza o udziale UPA w eksterminacji cywilnej ludności polskiej na Wołyniu, Lwowszczyźnie i Podolu zachodnim jest faktycznie niewielka, a jej upowszechnienie zależy w dużej mierze od powodzenia prac prowadzonych w ramach dialogu historycznego przez Instytuty Pamięci Narodowej obu krajów”.

Informujemy, że wyjaśnianie w ten sposób tej sprawy dla Polaków, a zwłaszcza dla wszystkich Kresowian i ich potomków, nie ma żadnego sensu, o czym wiedzą doskonale byli i obecni mieszkańcy tych ziem. To niezaprzeczalny fakty iż OUN i tzw. UPA, były organizacjami ludobójczymi i nie miały żadnego wsparcia wśród społeczeństwa. Bo to część ziem ukraińskich przed II wojną światową należała do ZSRR, a ich obywatele służyli w armii sowieckiej i trafili na tereny wschodnich II RP. Taką poprawnością polityczną nie da się przekonać narodu  polskiego, ani mieszkańców ziem wschodnich obecnej Ukrainy, bo oni doświadczają tego na co dzień, jako rebelię ludobójstwa banderowskich zwolenników we własnym kraju i na własnym narodzie. Zupełnie jest niezrozumiałe, jak można sugerować społeczeństwu obu krajów prowadzenie dialogu historycznego, przecież na ten temat jest bardzo bogata dokumentacja, przygotowana przez organy ścigania oraz obszerna literatura. To nie kwestia dialogu, ale niezaprzeczalnych faktów, dlatego pytamy – czy można ten temat poruszać ponownie ze zwolennikami, a nawet gloryfikatorami banderowskiego kultu?

W piątym akapicie wyjaśnia się, że obecna propaganda rosyjska, przedstawiająca ukraińskich patriotów jako banderowców i faszystów, sprzyja utrwaleniu pozytywnego wizerunku UPA.

Dla osób którzy wiedzą kim była ludobójcza formacja tzw. UPA i tym, którzy przeżyli ten ludobójczy okres (nie tylko Polacy na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, ale tez ludność ukraińska, żydowska, ormiańska, czeska i cygańska), nie da się absolutnie zanegować takiej „propagandy”. Metody postępowania tych ludobójców wielokrotnie przekraczały, znane nam z doświadczenia faszystowsko – stalinowskie tortury. Ja osobiście zdejmowałem dwoje dzieci polskich nabitych na sztachety płotu. Mojemu kuzynowi, dziecku dwuletniemu, oskalpowano żywcem skórę. Jedną ciocię zadźgano widłami, drugiej, tak jak i jej córce oraz matce, wydłubano nożem oczy, następnie wrzucono je do studni. Podobnych przykładów w dokumentacji Stowarzyszenia i postępowaniach prokuratorskich jest kilkadziesiąt tysięcy. Znając tak tragiczne doświadczenia, nie tylko Polaków, ze strony tak okrutnych ukraińskich szowinistów, można budować nową tożsamość narodową? Na pewno Ukrainę, ale nie banderowską!

W akapicie 7 omówiono przygotowanie przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy Koncepcji narodowo-patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży, w kontekście znajomości historii i heroicznej walki narodu ukraińskiego o niepodległość.

Tu można odpowiedzieć bardzo krótko. Niech tych wszystkich politycznych programistów i nas wszystkich Pan Bóg broni – nie zarażajmy młodego pokolenia heroizmem ludobójczych bojówek OUN i tzw. UPA, bo oni już doświadczają tego, co się obecnie dzieje na Ukrainie.

Odnośnie odpowiedzi, co MSZ w 2013 r. zrobiło przy okazji rocznicy Zbrodni Wołyńskiej – zajęło się koordynacją obchodów w kraju i na Ukrainie; Sejm RP w dniu 12.07.2013 przyjął uchwałę, uznającą zbrodnie na Wołyniu za czystkę etniczną o znamionach ludobójstwa. Poprawka uznająca masowe zbrodnie dokonane przez nacjonalistów ukraińskich wobec ludności polskiej za ludobójstwo, została odrzucona przez Sejm RP.

List do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie objęcia patronatem uroczystości 73. rocznicy masowych mordów na ludności polskiej dokonanej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej

 Wrocław, 20.12.2015 r.

Szanowny Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 Szanowny Panie Prezydencie!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu oraz Rodziny Pomordowanych Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zrzeszonych w Stowarzyszeniu składają najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z okazji wygrania wyborów prezydenckich a także godnego reprezentowania Narodu Polskiego i Polski.

Popieramy w pełni program naprawy RP realizowany przez Wielce Szanownego Pana Prezydenta RP oraz Pana dążenia do poprawy warunków ekonomicznych, które pozwolą zapewnić nam godną egzystencję i będą w stanie powstrzymać nasze dzieci i wnuki od konieczności wyjazdu za granicę.

Przy tej okazji, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Wielce Szanownego Pana Prezydenta RP, o objęcie patronatem uroczystości 73. rocznicy masowych mordów na ludności polskiej dokonanej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej przez szowinistów ukraińskich z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Uroczystości te planujemy na 11. lipca 2016 r., centralne w Warszawie, przy Pomniku na „Skwerze Wołyńskim” oraz w innych miastach Polski.

Jednocześnie zwracamy się do Wielce Szanownego Pana Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy wystąpienia do sejmu i Senatu RP z wnioskami o:

- podjęcie przez Sejm - z okazji zbliżającej się  73. Rocznicy masowych mordów dokonywanych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię – stosownej uchwały kwalifikującej te zdarzenia jako ludobójstwo;

- podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do ustanowienia dnia 11 lipca „Ogólnopolskim Dniem Pamięci ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA na Kresach południowo-Wschodnich”.

Starania takie były podejmowane przez SUOZUN oraz „Prawo i Sprawiedliwość” już w latach poprzednich, jednak z uwagi na opozycję środowisk  liberalnych i lewackich nie przyniosły one skutku. W szczególności, wbrew faktom i ich powszechnej ocenie prawnej, kwalifikującej zbrodnie ukraińskie jako przejaw ludobójstwa, Sejm RP - w trosce o zachowanie niczym nieuzasadnionej politycznej poprawności -  w swych dokumentach unikał sformułowań rzetelnych i adekwatnych, używając pokrętnych niedomówień typu „czystki etniczne o znamionach ludobójstwa”.

            W chwili obecnej  z uwagi na zmianę sytuacji politycznej i uzyskanie przewagi sejmowej przez środowiska rozumiejące znaczenie polityki historycznej, istnieje naszym zdaniem możliwość przywrócenia właściwego dyskursu w kwestii wspomnianych zbrodni oraz zapewnienia trwałej pamięci przyszłych pokoleń. Istotne jest przy tym podkreślenie źródeł ideologii nienawiści ukształtowanej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię.

Pozostajemy w przekonaniu, że nasza inicjatywa zostanie przyjęta przez Wielce Szanownego Pana Prezydenta RP ze zrozumieniem, bo jest zgodna z dotychczasową linią programową „Prawa i Sprawiedliwości” i zmierza do kształtowania zakresu i charakteru zbiorowej pamięci historycznej, czyli tego elementu polityki państwowej, której Naród Polski oczekuje.

Z wyrazami najwyższego szacunku

Prezes Stowarzyszenia UOZUN

Szczepan Siekierka